Phương thức thanh toán

Để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, LinhBeauty hỗ trợ hình thức thanh toán an toàn nhất là nhận hàng trả tiền (COD)

Hàng hoá được kiểm tra trước khi thanh toán. Sau khi kiểm tra, quý khách vui lòng thanh toán cho công ty vận chuyển và nhận hàn.